Styret

Styret i Holmestrand kulturfestival AS består av:

Leder: Stig Atle Vange, mobil: 995 18 120
Veronika Lien
Helga Opsett
Knut Erik Rønningen
Tor Baklund

Kontakt oss på: holmestrandkf@gmail.com