Holmestrand Kulturfestival


Holmestrand Kulturfestival er en årlig festival som arrangeres i juni. Festivalen er en folkefest som viser profesjonell og amatørkultur i mange utrykk.


Sommeren 2021 vil det ikke bli arrangert festival.  Hvordan smittesituasjonen vil være i juni er uklar. Det er stor usikkerhet om hvilke regler som vil være gjeldene for gjennomføring av arrangement i begynnelsen av juni. Kulturfestivalen bærebjelke er deltagelse fra de lokale aktører og foreninger. På grunn av de strenge smittevernreglene til nå,  vet vi at de fleste ikke har hatt mulighet til å møtes og øve inn bidrag for sommerens festival. Å arrangere konserter med utenbys artister for et begrenset antall publikum vil ikke være lønnsomt. Styret har derfor besluttet å avlyse sommerens festival.


Vi satser på å komme sterkere tilbake sommeren 2022 med en god og flott festival.Du kan kontakte festivaledesen via mailadressen: kontakt@holmestrandkulturfestival.no